Kandidaat voor de Provinciale Staten.

      Reacties uitgeschakeld voor Kandidaat voor de Provinciale Staten.

Ik ben kandidaat voor de provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Op plek 10 op de lijst van de PvdA.

De provincie heeft het imago van “een beetje ver van mijn bed”, beleid en besluiten op een hoger niveau, over de hoofden van de mensen in Noord-Holland heen.
Daar staat tegenover dat ik iemand ben die de onderwerpen probeert te benaderen vanuit de mensen die het betreft. Wat heeft een besluit voor consequenties voor de mensen zelf? 

Hier lijkt een tegenspraak in te zitten. Dit werd me in de kadidaatstellingscommissie ook voorgelegd: realiseer je je dat besluiten op een abstracter niveau genomen worden?
Mijn antwoord daarop was, dat men dat eens moet uitleggen aan de mensen die bijvoorbeeld in Egmond-Binnen wonen. Een dorp, aan het vergrijzen, dingen die voor het functioneren van het dorp nodig zijn staan onder druk, winkels, etc. Jonge mensen willen graag in nhet dorp (blijven) wonen, de schaal, gemoedelijkheid, dicht bij de natuur.

De provincie neemt in het ruimtelijk beleid besluiten die het dorp stedebouwkundig op slot zetten: uitbreiding is niet mogelijk. Daarmee wordt de vitaliteit van het dorp beperkt, sterker nog die zal zich negatief ontwikkelen. Terecht dat de inwoners zich daar druk over maken.

Dat is een reden, waarom ik in de Provinciale Staten wil zitten. Het geluid dat uit die dorpen komt laten horen.

Tja en ik ben een “Boomer”, halverweg de zestig, grijs haar (en een buikje…). De wereld is toch voor de jeugd? Ammehoela. Ik ben niet de enige boomer in Noord-Holland en die duizenden hebben ook recht van spreken…. niet dat ik slechts mijn generatie wil vertegenwoordigen. Wij boomers maken ons ook druk over wat we achterlaten: een mooie wereld voor onze kinderen en kleinkinderen: goed voorouderschap!

Door een FNV-lid werd me gevraagd of ik me wel wilde inzetten voor de PvdA. Na wat die partij allemaal om zeep had geholpen. Dat laatste klopt. Als FNV’er was ik woest over wat Jetta Klijnsma deed met sociale werkvoorziening (als voorbeeld….)

Maar toch. Ik ben een sociaal-democraat van de oude stempel. Eerlijk delen van macht, inkomen en kennis. Emancipatie (verheffing!). Dat kan in mijn ogen alleen binnen de PvdA.

Vandaar kandidaat voor de Provinciale Staten voor de PvdA.