Wethouderssoap in Bergen.

      Reacties uitgeschakeld voor Wethouderssoap in Bergen.

Spannende dagen breken aan voor politiek Bergen. De reactietermijn voor de sollicitatie naar de functie van wethouder is gesloten en wellicht vinden nu door het selectiebureau uit Noord-Brabant de eerste gesprekken plaats.
Een selectiebureau dat wethouderskandidaten moet beoordelen….. en dan ook nog een assesment moeten doen… mensen die gereageerd hebben lijken zich ambtenaar te moeten gaan voelen….

Wethouder zijn, is vanuit zijn aard een politiek functie. Als je je werk bestuurlijk niet goed doet, word je door gekozen volksvertegenwoordigers weggestuurd.
De wethouder heeft drie gebieden waarin hij opereert:
– de gemeenteraad waar hij/zij verantwoording aan aflegt en richting van krijgt
– de ambtelijke organisatie, waar de Gemeentesecretaris de directeur van is
– en vooral het directe contact met de burgers en instellingen, waar de wethouder mee moet samenwerken.
(Dit niet in volgorde van belangrijkheid…..)
Bergen zegt dat ze iets nieuw gaat doen. Dat behelst slechts de relatie tussen wethouder en gemeenteraad, terwijl het echte probleem juist tussen de gemeente en de burgers ligt: dat vertrouwen is ijzingwekkend laag….

Mensen hebben gesolliciteerd naar een functie in dienst van de “hele gemeenteraad”. Dus niet partij gebonden.
In tegenstelling tot wat Rob van der Pas op Flessenpost Bergen suggereert (zie hier) kunnen dat ten principale geen partijgebonden mensen uit Bergen zijn.
Neem iemand als Jan Houtenbos, wethouder zo’n beetje van beroep, wisselt zelfs van partij en gemeente daarvoor. Was wel bij de laatste verkiezingen lijsttrekker van “Ons Dorp”. Denkt de gemeenteraad nu serieus dat hij als “ongebonden wethouder” kan functioneren?
Of neem Henk Borst, de geestelijk vader van die Partij. Die kan ook moeilijk als “ongebonden wethouder” gaan opereren…. Beiden zijn met hoofd, hart en handen gebonden aan een partij voor de verkiezingen en na de uitslag zijn ze plotseling partijloos?
Hetzelfde geldt natuurlijk voor Arend-Jan van der Belt, die nu als wethouder voor de VVD actief is (en Jan Houtenbos weg gebonjourd heeft….). en al die andere politieke types uit de gemeenteraad.

De relatie met de inwoners weer proberen te borgen, dat zouden de aanstaande wethouders van de gemeente Bergen als hoofdmissie moeten hebben. Daar ligt het diepere probleem van politiek Bergen. Ze zijn het contact met de samenleving verloren.
Door de gekozen werkwijze staat slechts de relatie met de gemeenteraad voorop, hoe theoretisch onbeholpen dan ook. De inwoners kijken er naar en draaien zich om.
En dan worden het ook nog politiek vreemdelingen uit het tussen allerlei gemeenten rondreizende circus van ex-wethouders…. .

Als je je oor te luisteren legt in bestuurlijk Nederland, dan hoor je dat de gemeenteraad van Bergen zich de hoon van dat bestuurlijk Nederland op de hals heeft gehaald. Samen met de gemeente Den Haag nog steeds geen college van B&W.
In Den Haag spelen corruptie zaken van redelijk formaat.
In Bergen wil men “iets nieuws” proberen…. Met als resultaat een college van vreemdelingen, wellicht 7 maanden na de verkiezingen.
Terwijl de Raad van Staten allerlei besluiten (woningbouw, voetbalfusie….) op tafel legt, waar de gemeente als een haas mee verder moet.

Enne….
“Overigens ben ik van mening dat het idiote plan van de Sporthal-locatie, zonder sociale woningbouw, vernietigd moet worden.”