Ook Bergen heeft zijn toeslagen affaire, gaan we hiervan leren?

Ingrid Schouw mag straks weer bij haar manege in Egmond-Binnen wonen. De gemeenteraad moet daarover eind oktober een besluit nemen. Ik zag Ingrid in een Video van TV80, ze keek alsof ze het niet kon geloven…
Er is zoveel gebeurd. Een objectieve blik van buiten en een aansluitend reinigend raadsdebat zou een goede eerste stap zijn.

We noemen iets kafkaësk als iets wat je overkomt vervreemdend is, er is een kracht buiten je die je bedreigende dingen toebrengt. De slachtoffers van de toeslagen affaire kunnen er over vertellen en Ingrid Schouw ook.

Het begon met een ambtenaar die min of meer toevallig langskwam en zag dat er op de manege gewoond werd. Deze constateerde dat de regels zich daar tegen verzetten. Niemand had geklaagd….Vervolgens werd niet het oplossen van het probleem de kern, maar het handhaven van de regel. Zonder dat er gekeken werd of daar enig belang mee gediend werd.

Het werd een traject van bestuurlijk en juridisch armpje drukken. Veel mensen gingen zich er mee bemoeien, wat de halsstarrigheid vergrootte. De oplossing die nu geboden wordt, werd toen al in de regionale media aangegeven, ook door de toenmalige commissaris van de koning Remkens gemeld.

Het valt in de wethouder te prijzen dat hij het probleem wil oplossen. Hij houdt zich verre een oordeel over het verleden. In de gemeenteraad zitten politici die er toen ook waren, en toen ook van deze oplossing konden weten. Toen slaafs het college volgden. Ik ben benieuwd hoe zij nu tegen dit onderwerp aankijken…

De overeenkomsten met het toeslagen schandaal zijn erg groot: een overheid die slechts hangt aan de regels, zich machtig voelt en het zicht op de mensen die er bij betrokken zijn kwijt is….

Het onderwerp schreeuwt om een onderzoek, extern. Zo dat van de fouten geleerd kan worden. Niet alleen de juridische feiten, maar ook de bestuurlijke en politieke handelswijze. Dus wie deed wat wanneer en waarom (en waarom niet….). Opdat zoiets niet nog eens kan gebeuren.

Om van een schadevergoeding nog maar niet te spreken…..

1 gedachte over “Ook Bergen heeft zijn toeslagen affaire, gaan we hiervan leren?

  1. Tom Stam

    Jan het wordt tijd dat mensen met gevoel in hun donder weer in de raad komen in plaats van regelaars.

Gesloten voor reacties.